De Kunsthal bruist in 2014

De Kunsthal Rotterdam bruist in 2014! Het vernieuwde gebouw, dat op 1 februari 2014 feestelijk is heropend, heeft een fantastisch jaar achter de rug. De Kunsthal functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een ‘Palais des Festivals' waar altijd wat te doen is.
Met een contrastrijk tentoonstellingsprogramma, vele evenementen voor jong en oud, drukke ontvangsten en spraakmakende gasten kijkt de Kunsthal met ruim 252.000 bezoekers in elf maanden terug op een geslaagd jaar. Dit resultaat is mede te danken aan de vele partners, kunstenaars, bedrijven, fondsen en donateurs die de Kunsthal in 2014 hebben ondersteund. Kijk bij De kracht van samenwerken voor een uitgebreid overzicht van de samenwerkingspartners.

In dit Jaarverslag over 2014 leest u over de unieke positie die de Kunsthal inneemt in het culturele veld, over samenwerken, cultureel ondernemerschap en het bereiken van nieuw publiek.

Ik wens u namens het Kunsthalteam veel leesplezier en hoop u vaak in de Kunsthal terug te zien.

Emily Ansenk, directeur Kunsthal

 

Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Instagram