De kracht van samenwerken

De Kunsthal Rotterdam bestaat bij de gratie van samenwerking, zowel lokaal als nationaal en internationaal. Deze mindmap visualiseert de bedrijven, sponsoren, musea, relaties, donateurs, bruikleengevers, kunstenaars en vele anderen met wie de Kunsthal in 2014 heeft samengewerkt. De Kunsthal bedankt alle betrokken partners!

                                                                                                                                       Download hier het overzicht van alle bruikleengevers in 2014